ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1257

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

AKO VYBAVIŤ

BYTOVÝ REFERÁT

Vybavuje:
Adela Demčáková, tel.: 057/7581790

e-mail: zemplinskehamre@gmail.com

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE OBECNÉHO NÁJOMNÉHO BYTU

K žiadosti je potrebné priložiť aj povinné prílohy. Bez nich nie je žiadosť kompletná.

Povinné prílohy:
Doklad o výške čistého príjmu za predchádzajúci kalendárny rok každej spoločne posudzovanej osoby

zo závislej činnosti od zamestnávateľa (ročné zúčtovanie dane, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania ak zamestnávateľ neurobil RZD)

zo samostatne zárobkovej činnosti z DÚ (potvrdenie o podaní daňového priznania)

dávky nemocenského poistenia (nemocenské, ošetrovné, materské) zo sociálnej poisťovne

dávky dôchodkového poistenia (dôchodok starobný, predčasný starobný, vdovský, vdovecký, sirotský, invalidný) zo sociálnej poisťovne /nie rozhodnutie/

dávky výsluhového zabezpečenia

dávka v nezamestnanosti zo sociálnej poisťovne

dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke z ÚPSVaR /nie rozhodnutie/

výživné

daňový bonus

prídavok na dieťa z ÚPSVaR

rodičovský príspevok z ÚPSVaR

zaopatrovací príspevok z ÚPSVaR

príspevky pestúnskej starostlivosti z ÚPSVaR

peňažný príspevok za opatrovanie z ÚPSVaR

iné (uviesť druh príjmu)