ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1257

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

SLUŽBY

ODPADY

Zber odpadov v našej obci je realizovaný zberovou spoločnosťou Fúra, s.r.o., Košice.
Občania sú povinní vyložiť „kukanádoby“ a príslušné farebne označené vrecia s odpadom pred svoje brány v deň vývozu daného druhu odpadu do 6:30 hod.

Zberová spoločnosť Fúra, s.r.o. sa stará o pravidelný vývoz a zhodnocovanie týchto druhov odpadov:
- komunálny odpad
- papier
- sklo
- PET fľaše
- zmiešané plasty
- elektro odpad a kovové obaly
- nebezpečný odpad


UPOZORNENIE
Vzhľadom na skutočnosť, že zberová spoločnosť Fúra, s.r.o. neposkytuje služby zberu a zhodnocovania tetrapakov/VKM, uskutočňuje obec Zemplínske Hámre vývoz tetrapakov sama, prostredníctvom mimoriadnych zberov.
Obec zabezpečuje separovaný zber a zber nebezpečného odpadu len občanom – nie podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty, ktoré chcú aby im bol vykonávaný separovaný zber spoločnosťou Fúra, s.r.o. musia mať uzatvorenú samostatnú zmluvu so zberovou spoločnosťou.

Parnerom obce pre zhodnocovanie triedeného zberu v obci je spoločnosť ENVI-PAK www.zelenybod.sk