ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1257

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

PRÍRODNÉ POMERY

Chránená krajinná oblasť Vihorlat (CHKO), do ktorej prírody je naša obec zasadená, sa vypína nad rozsiahlou Východoslovenskou nížinou a jeho najvyššie vrcholy presahujú výšku 1000 metrov. Vrcholová kóta Vihorlatu má 1 076 m n. m. Vihorlat je napriek neveľkej rozlohe a nadmorskej výške impozantné sopečné pohorie. Jeho geografická poloha, osobitný geologický vývoj podmienili vznik prírodných zvláštnosti jazier, skalných útvarov, rašelinísk ako aj spoločný výskyt flóry západokarpatskej, východokarpatskej a panónskej. Kráterové časti stratovulkánu sa nachádzajú v oblasti jazera Morské oko a v pramenných oblastiach Porubského potoka. Územie Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat bolo vyhlásené v roku 1973 vyhláškou č. 9/1973 Zb., v roku 1999 došlo k úprave hraníc Vyhláškou MŽP SR č. 111/1999 Z. z. Územie má v súčasnosti výmeru 17 485 ha a nachádza sa v okresoch Sobrance, Michalovce, Humenné a Snina. Vihorlatské vrchy patria medzi najlesnatejšie pohoria Slovenska. 80% jeho územia zaberajú lesné ekosystémy, predovšetkým bukové a jedľovo-bukové lesy, kde hlavnú drevinu predstavuje buk lesný (Fagus silvatica). adený Hámorský náučný chodník so 14timi zastaveniami, ktorý má spolu s obecným múzeom a turistickým centrom za cieľ oboznamovať verejnosť s históriou obce a krásami okolitej prírody.

FLÓRA

 • Kostrava ovčia vihorlatská

  Festuca ovina spp. Vihorlatica

  Jeden z najvzácnejších druhov na území Vihorlatských vrchochov. Vihorlatský endemit- rastie len na Sninskom kameni

 • Bleduľa jarná karpatská

  Leucojum vernum subs. carpaticum

  Rastie v juhozápadnej časti územia CHKO v lokalite Jovsianska hrabina, ktorá je najrozsiahlejšia a najbohatšia lokalita na Slovensku

 • Telekia ozdobná

  Telekia speciosa

  Typický druh Vihorlatských a Bukovských vrchov. Kvet Telekie sa nachádza aj v logu CHKO Vihorlat

 • Rosička okrúhlolistá

  Drosera rodundifolia

  Vzácny a zákonom chránený druh. Táto mäsožravá rastlina rastie vo Vihorlatských rašeliniskách- Postávka, Motrogoň-Hypkania a Ďurova mláka.

 • Korunkovka strakatá

  Fritillaria meleagris

  Rastie na slatinách, močaristých a často zaplavovaných lúkach s vysokou hladinou spodnej vody v okolí Vihorlatu. Všetky časti rastliny sú jedovaté, po odkvitnutí veľmi rýchlo vädne.

 • Páperník pošvatý

  Eriophorum vaginatum

  Chránený druh, ktorý kvitne od marca do júna na rašeliniskách a lesných mokrinách. Po odkvitnutí z kvetov vznikajú suché nepukavé plody nažky so zobáčikom. Plody rozširuje vietor a voda. Je pozostatkom doby ľadovej

FAUNA

 • Fúzač alpský

  Rosalia alpina

  Z ríše bezstavovcov je typickým zástupcom a symbolom Vihorlatských vrchov. Je zákonom chránený, viazaný na pôvodné bukové lesy a mŕtve drevo

 • Rys ostrovid

  Lynx lynx

  Naša najväčšia voľne žijúca mačkovitá šelma. Obľubuje husté lesy s mŕtvym drevom a skalné miesta v pralesovitých častiach územia CHKO

 • Orol krikľavý

  Aquila pomarina

  Ohrozený druh, ktorý hniezdi v stredne položených listnatých, ihličnatých aj zmiešaných lesoch. Sťahovavý druh, na Slovensko prilieta v apríli

 • Vlk dravý

  Canis lupus

  Symbol lesov na severovýchode Slovenska. Na našom území nie je celoročne chránený.

 • Salamandra škvrnitá

  Salamandra salamandra

  Obýva vlhké lesné lokality a miesta v blízkosti vodných tokov, jazier a studničiek. Vo Vihorlatských vrchoch pomerne častý druh. Je zákonom chránená.

 • Nosorožtek obyčajný

  Oryctes nasicornis

  Druhý najväčší chrobák na území Slovenska. Je zákonom chránený a medzi málo lokalít, kde sa vyskytuje, patria aj bukové lesy Vihorlatu.

Fotografie - autori: Peter Fiľakovský, Zuzana Burdová, Michal Mikitka, Tomáš Šereda, Roman Hanc, Erik Baláž